1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα μας (“www.furs-greek.gr”). Αυτή η ιστοσελίδα διαχειρίζεται και συντηρείται από ΜΠΖΙΩΤΗΣ – ΝΤΕΡΟΣ & ΣΙΑ Ο . Ε . ΟΕ || JOHN FURS. ( “ BZIOTIS & DEROS COMPANY ” ) ( “ Provider ” ), με έδρα την Ελλάδα στην Δημ. και Κων. Μπάτση 6, Σιάτιστα, 50300 και αριθμό ΦΠΑ EL082258310 Bussiness ID ( Γ . Ε . ΜΗ ) 11308936000

 1. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του www.furs-greek.gr. Η πρόσβαση και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας καθώς και η αγορά προϊόντων στο www.furs-greek.gr βασίζονται στην υπόθεση ότι αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης έχουν διαβαστεί, κατανοηθεί και γίνει αποδεκτοί από εσάς.

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας, η αποστολή της BZIOTIS & DEROS COMPANY συνίσταται στην πώληση προϊόντων μόνο σε «καταναλωτές». «Καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί στο www.furs-greek.gr για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα (εάν υπάρχει). Εάν δεν είστε καταναλωτής, μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για την αγορά προϊόντων στο www.furs-greek.gr. Ο Πάροχος δικαιούται να αντιταχθεί στη διεκπεραίωση εντολών αγοράς από πρόσωπα εκτός των καταναλωτών και σε οποιαδήποτε άλλη εντολή αγοράς που δεν συμμορφώνεται με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης

Η πρόσβαση και η χρήση του www.furs-greek.gr, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισης ιστοσελίδων, της επικοινωνίας με τον Πάροχο, της λήψης πληροφοριών προϊόντος και της πραγματοποίησης αγορών στον ιστότοπο, πραγματοποιείται από τους χρήστες μας αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, κάτι που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση τρόπος να συνδεθείτε με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα. Να θυμάστε ότι θα είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του www.furs-greek.gr και των περιεχομένων του. Ο Πάροχος δεν θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου και του περιεχομένου του από τους χρήστες του που δεν συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης του Παροχέα για εκ προθέσεως αδικήματα και βαριά αμέλεια.

Συγκεκριμένα, θα είστε υπεύθυνοι για την κοινοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που δεν είναι σωστά, ψευδή ή αφορούν τρίτα μέρη (σε περίπτωση που τέτοια τρίτα μέρη δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους), καθώς και για τυχόν ακατάλληλη χρήση αυτών των δεδομένων ή πληροφοριών.

Όλες οι πληροφορίες είναι νομικά δεσμευτικές μόλις δημοσιευτούν στον ιστότοπο σε οποιαδήποτε ενότητα του www.furs-greek.gr. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους ή μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του www.furs-greek.gr, μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς και χωρίς μερική προειδοποίηση ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών, οι οποίες πραγματοποιούνται στον ιστότοπό της, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα πρότυπα συναλλαγών της. Η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες της για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή μέσω του ιστότοπου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η αλλαγή των προϋποθέσεων δεν περιέχει παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει.

 1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» δεσμεύεται για την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που υπάρχουν στον ιστότοπό της www.furs-greek.gr, σχετικά με την ύπαρξη των βασικών χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε κάθε προϊόν που προσφέρει καθώς και την ακρίβεια των γεγονότων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον διαδικτυακό τόπο της “BZIOTIS & DEROS COMPANY”, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων που δεν έχουν παρατηρηθεί ή έχουν γίνει απρόθυμα ή λόγω διακοπής της λειτουργίας του ιστότοπου λόγω πραξη του θεου. Οι διαστάσεις των προϊόντων καταγράφονται περίπου και μόνο για ενημέρωση σας. Οι διαστάσεις για τις σακούλες και τα άλλα σχετικά προϊόντα είναι ακριβείς και μετρούνται από βελονιά σε βελονιά. Τα εμφανιζόμενα χρώματα είναι τόσο ακριβή όσο το επιτρέπει η τεχνολογία του Διαδικτύου, αλλά μπορεί να υπάρχει πιθανότητα εξασθένισης, καθώς τα χρώματα δεν μπορούν να παραχθούν με ακρίβεια στις οθόνες σας.

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την άμεση ενημέρωση των τελικών καταναλωτών σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα τους. Η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» ευθύνεται μόνο για εξαπάτηση και αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί και των πληροφοριών που παρέχει η εταιρεία ή των υπηρεσιών που παρέχει μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο σχετικά με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της υποδομής τους με τη χρήση του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» δεν φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις τρίτου προσώπου και ιδιαίτερα για επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτου προσώπου σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που παρέχονται. Όλα τα προϊόντα πληροφοριών, το υλικό, η υπηρεσία που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο ή παρέχονται από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, γραφημάτων, εικόνων, κειμένου java, cookie, παρέχονται σε αυτήν την έγκυρη μορφή (“Όπως είναι”) χωρίς υποχρέωση, εγγύηση ή προϋπόθεση οποιουδήποτε τύπου, είτε ρητή είτε έμμεση. Επιπλέον, η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο ιστότοπός της θα λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή ότι η παρούσα ιστοσελίδα και ο διακομιστής της δεν έχουν μολυνθεί από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική απορρήτου που ισχύει επίσης σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση στο www.furs-greek.gr και να χρησιμοποιούν τις σχετικές υπηρεσίες χωρίς να πραγματοποιούν αγορές. Η Πολιτική Απορρήτου θα σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς και για ποιους σκοπούς το www.furs-greek.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως έργα, εικόνες, εικόνες, διάλογοι, μουσική, ήχοι, βίντεο, έγγραφα, σχέδια, φιγούρες, λογότυπα, μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχήματα, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχέδια, διαγράμματα, διατάξεις, μέθοδοι, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό (συλλογικά, «Περιεχόμενο»), είναι ιδιοκτησία της BZIOTIS & DEROS COMPANY ή Provider και προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παραγώγων έργων από, ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, του Περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη ρητή γραπτή συγκατάθεση της BZIOTIS & DEROS COMPANY and Provider ανάλογα με την περίπτωση. .

Η εταιρεία BZIOTIS & DEROS ή / και ο Πάροχος έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να εξουσιοδοτούν ή να απαγορεύουν κατά την απόλυτη κρίση τους οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγου έργου ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει , το περιεχόμενο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ BZIOTIS & DEROS ή / και ο Πάροχος έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να διεκδικήσουν την ιδιοκτησία οποιουδήποτε Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε σε αυτόν τον Ιστότοπο και να αντιταχθούν σε οποιαδήποτε χρήση, παραμόρφωση ή άλλη τροποποίηση αυτού του Περιεχομένου. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, δημοσίευση, διανομή, προβολή, τροποποίηση, δημιουργία παραγώγων έργων από ή εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο, το Περιεχόμενο ρητώς εξουσιοδοτημένο γραπτώς από την BZIOTIS & DEROS COMPANY and Provider θα πραγματοποιείται από εσάς για νόμιμους σκοπούς μόνο και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα, τα διακριτικά σήματα που αντιπροσωπεύουν την “BZIOTIS & DEROS COMPANY” ή / και τα τρίτα μέρη της που συνάπτουν μαζί τους μαζί με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά εμπορικά σήματα και διακριτικά σήματα της “BZIOTIS & DEROS COMPANY” ή και www furs-greek.gr ή / και τα τρίτα μέρη που αναφέρονται παραπάνω και προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και παράνομου ανταγωνισμού.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στην ηλεκτρονική σελίδα του προσωπικού διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατικών μεταφορέων, αποτελούν τη δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και, κατά συνέπεια, αυτοί οι μεταφορείς φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.furs-greek.gr αποδέχονται ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν αυτό και τον διαδικτυακό ιστότοπο της «BZIOTIS & DEROS COMPANY» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, συκοφαντικό, χυδαίο, άσεμνο, συνιστά παραβίαση του απορρήτου, δείχνει εχθρότητα ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, μπορεί να είναι επιβλαβές για ανηλίκους σε οποιαδήποτε έτσι, δεν υποτίθεται ότι διαβιβάζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διοικητικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, πληροφορίες εμπιστευτικότητας και εμπιστευτικότητας που έχουν ληφθεί ή αποκαλυφθεί ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή καλύπτονται από εμπιστευτικές συμφωνίες), παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικές ιδιότητες ή άλλες ιδιοκτησιακές ιδιότητες τρίτων μερών, περιέχει ιούς logistics ή οποιουσδήποτε άλλους κωδικούς, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για να διακόψουν, να προκαλέσουν ζημιά, καταστροφή ή εμπόδιο στη λειτουργία οποιουδήποτε εφοδιαστική του υλικού του υπολογιστή, παραβιάζει πρόθυμα ή απρόθυμα την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και διατάξεις, αυτό μπορεί να ενοχλήσει τρίτα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για τη συλλογή ή αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο ενημερωμένες και προηγμένες μεθόδους, έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά σας στον υψηλότερο βαθμό . Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και ιδιωτικές.

 1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το απόρρητο θεωρείται αυτονόητο. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τον χρήστη / μέλος στην «BZIOTIS & DEROS COMPANY» είναι εμπιστευτικές και η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι απαραίτητο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών . Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. για την επεξεργασία των αιτημάτων σας. Η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» δεν αποκαλύπτει τα δεδομένα των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει λάβει γραπτή εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό έχει επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή διάταγμα από άλλη δημόσια αρχή. Σε περίπτωση που η “BZIOTIS & DEROS COMPANY” χρησιμοποιεί τρίτα μέρη για να υποστηρίξει τα συστήματά της, φροντίζει για τη διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία που είναι σε τηρούνται για εσάς καθώς και διορθώσεις της σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει επίσης να χειριστείτε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και ιδιωτικές και δεν πρέπει να προχωρήσετε σε καμία αποκάλυψή της σε τρίτα μέρη.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά τις επισκέψεις σας στις σελίδες της www.furs-greek.gr είναι πιθανό ότι θα σας ζητηθεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση των προϊόντων που πρόκειται να αποσταλεί κλπ), προκειμένου για την επεξεργασία των παραγγελιών σας. Τα πιθανά προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε και στις σελίδες και στις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.furs-greek.gr διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους σχετικά με τις συναλλαγές σας με εμάς, την επικοινωνία, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται η χρήση της από τρίτο μέρος (με εξαίρεση τίποτα εκτός από τις αρχές σύμφωνα με το Νόμο). Σε κάθε περίπτωση, οι υπάλληλοι της «BZIOTIS & DEROS COMPANY» που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και απαγορεύεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα από άτομα χωρίς άδεια. Έχει ληφθεί οποιοδήποτε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Μόνο σε σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν σε εταιρείες που συνεργάζονται με την «BZIOTIS & DEROS COMPANY» προκειμένου να υποστηρίξουν, να προωθήσουν και να πραγματοποιήσουν τη συναλλαγή σας μαζί μας, αλλά κάθε φορά θα υπάρχουν προϋποθέσεις που πρόκειται να ολοκληρωθούν πλήρως βεβαιωθείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε παράνομη διαδικασία. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους της παρούσας ενότητας καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν.2472 / 1997 σχετικά με την προστασία του ατόμου και τα προσωπικά δεδομένα όπως έχουν συμπληρωθεί με τα διατάγματα του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Προεδρικό Διάταγμα 207/1998 και 79/2000 και άρθρο 9 του Ν 2819/2000) και τον ευρωπαϊκό νόμο (οδηγίες 95 / 46 / ΕΚ και 97/66 / ΕΚ). Οι παρόντες όροι δηλώνονται, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ταχεία πρόοδο της τεχνολογίας και ιδιαίτερα του Διαδικτύου, αλλά και το παρόν – αν και δεν είναι πλήρως προηγμένο – άξονα νομικών κανονισμών σχετικά με αυτά τα θέματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κάθε πιθανή σχετική ρύθμιση θα γίνει αντικείμενο της παρούσας ενότητας. Σε κάθε περίπτωση, η διασταύρωση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων μόλις ενημερωθούν οι επισκέπτες / χρήστες εντός του παρόντος ή / και πιθανού νομικού πλαισίου. Εάν ένας επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην παρούσα ενότητα, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου. Εάν πληρώσετε με πιστωτική κάρτα, οι απαραίτητες πληροφορίες για την επιτυχία της συναλλαγής (αριθμός πιστωτικής κάρτας / χρεωστικής κάρτας, ημερομηνία λήξης, κωδικός ασφαλείας) θα αποσταλούν στις αρχές που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία ή ενδεχομένως στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της απάτης χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένα δεδομένα, σε καμία περίπτωση δεν θα έχουν πρόσβαση τρίτα μέρη. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα εμφανίζονται ποτέ ούτε θα αποθηκευτούν από την BZIOTIS & DEROS COMPANY SA. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο καταστροφής ή απώλειας δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, μη επιτρεπόμενης θεραπείας ή ασυνεπή με τους σκοπούς συλλογής, όπως αναφέρεται στους Όρους Χρήσης. Ωστόσο, η BZIOTIS & DEROS COMPANY SA δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια του ιστότοπου, τη μετάδοση δεδομένων και τις πληροφορίες στον ιστότοπο, περιορίζουν ή αποκλείουν κάθε κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή διασποράς δεδομένων από συσκευές που σχετίζονται με τον Χρήστη. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους χρήστες να βεβαιωθούν ότι ο υπολογιστής τους είναι εξοπλισμένος με κατάλληλο λογισμικό για την προστασία της μετάδοσης δεδομένων δικτύου (όπως ενημερωμένο antivirus) και ότι ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου τους έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων δικτύου. Για οποιοδήποτε ερώτημα ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτό το ζήτημα, στείλτε μας ένα email στη διεύθυνση info@avantifurs.com. Είναι δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε να προβάλλετε αντιρρήσεις, να διορθώσετε ή να διαγράψετε ανακρίβειες που περιέχονται στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να αντιταχθείτε στη διαδικασία τους από την “BZIOTIS & DEROS COMPANY”. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την «BZIOTIS & DEROS COMPANY» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.furs-greek.gr ή στη διεύθυνση αλληλογραφίας, Δημ. και Κων. Μπάτση 6, Σιάτιστα, 50300

. Μετά το αίτημά σας, μπορείτε να λάβετε εξηγήσεις σχετικά με τη διαδικασία των προσωπικών σας δεδομένων και μια επιβεβαίωση ότι όλα τα εμπλεγμένα μέρη έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα αιτήματά σας για ενημέρωση, τροποποίηση ή διαγραφή ανάλογα με την περίπτωση. Η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθεί σε τέτοια αιτήματα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Πριν προχωρήσει στη διαδικασία των προσωπικών δεδομένων για εμπορικούς ή διαφημιστικούς λόγους, η «BZIOTIS & DEROS COMPANY» πρόκειται να συμβουλευτεί το μητρώο που τηρεί η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 4 του Ν. 2472/1997.

 • ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Κάθε φορά που εισέρχεστε στον διαδικτυακό τόπο της «BZIOTIS & DEROS COMPANY», οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, με διάφορες τεχνολογικές μεθόδους, στις οποίες περιλαμβάνεται πιθανώς η εγκατάσταση των «cookies». Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από τον διακομιστή της «BZIOTIS & DEROS COMPANY» όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο . Τα «cookies» είναι εγκατεστημένα στον σκληρό σας δίσκο, χωρίς να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο του υπολογιστή σας. Η BZIOTIS & DEROS COMPANY SA χρησιμοποιεί cookies για να προσφέρει μια καλύτερη και ασφαλέστερη εμπειρία περιήγησης στο www.furs-greek.gr.

Ο ιστότοπός μας, www.furs-greek.gr χρησιμοποιεί cookie που διαγράφονται από τη συσκευή που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο www.furs-greek.gr, αμέσως μετά την έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησής σας («συνεδρίες cookies»), καθώς και τα cookies που παραμείνετε αποθηκευμένοι στη συσκευή σας, ακόμη και αφού κλείσετε τη συνεδρία περιήγησής σας και επιτρέπουν την αναγνώριση της συσκευής σας την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε το www.furs-greek.gr (“μόνιμα cookie”).

Και οι δύο κατηγορίες cookie εξυπηρετούν την παροχή υπηρεσιών μέσω του ιστότοπού μας, www.furs-greek.gr με τον ασφαλέστερο και ευκολότερο τρόπο για τους χρήστες, όπως για παράδειγμα, επαλήθευση των χρηστών ως εγγεγραμμένων, αποθηκεύοντας τις πληροφορίες που εισήγαγαν σε προηγούμενη επίσκεψη και κοινή χρήση πληροφοριών ή περιεχομένου μέσω κοινωνικών μέσων στα οποία οι χρήστες κατέχουν λογαριασμό. Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί το www.furs-greek.gr είναι:

 1. Cookies βασικών στοιχείων: Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να μετακινηθείτε στον ιστότοπο, να συνδεθείτε σε ασφαλείς περιοχές ή να παρέχετε συγκεκριμένες δυνατότητες που έχετε ζητήσει.
  Λειτουργικά Cookies: Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για να θυμούνται ρυθμίσεις για τη βελτίωση της επίσκεψής σας.
  3. Cookies απόδοσης και Analytics:Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ή για να θυμούνται ρυθμίσεις για τη βελτίωση της επίσκεψής σας. 4. Cookies Analytics τρίτων: Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται από επιλεγμένα τρίτα μέρη με τα οποία έχουμε επιλέξει να ενσωματώσουμε. Συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι ενός χρήστη στον ιστότοπο (π.χ. από πού προήλθαν, εάν υπήρχαν σφάλματα). Χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς παρακολούθησης, ώστε να βελτιώσουμε περαιτέρω τον ιστότοπο για το μέλλον.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των «cookies» και των σκύλων διακομιστή ιστού , συνήθως περιέχουν την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης του διαδικτυακού τόπου, τις ιστοσελίδες που περιηγείστε, τη διάρκεια της περιήγησής σας στις ιστοσελίδες μας και τις ιστοσελίδες που εσείς επισκέφθηκε αμέσως πριν και μετά την ιστοσελίδα μας. Αυτές οι ανώνυμες πληροφορίες ονομάζονται πολλές φορές «δεδομένα ροής κλικ», χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών / σελίδων του διαδικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους που είναι χρήσιμοι ή δημοφιλείς ή για λόγους μάρκετινγκ. Με αυτήν τη διαδικασία, η “BZIOTIS & DEROS COMPANY” έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε “cookie”, μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε, επιστρέφοντας στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησης ιστού ( περιήγηση στις ιστοσελίδες, πλοήγηση στο Web, πρόγραμμα πλοήγησης στο Web ή πλοήγηση δικτύου) του ιστότοπού σας στο Διαδίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την ποιότητα των υπηρεσιών και των δεδομένων που λαμβάνετε. Κατά συνέπεια, είστε υπεύθυνοι για την ενέργεια που αναφέρεται παραπάνω. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των «cookies» στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.allaboutcookies.org/ και στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm . Κάθε καταχώριση και πλοήγηση σας είναι καταχωρημένη, που περιέχει επίσης τη διεύθυνση IP σας, βάσει της οποίας μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Διακομιστή Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε. Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την τρέχουσα Πολιτική Cookies, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο sales@furs-greek.gr ή μπορείτε να μας καλέσετε στο +30.210.5244.321.

 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ

Μόλις ολοκληρώσετε και επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας μέσω Διαδικτύου συμπληρώνοντας και στέλνοντας τη σχετική φόρμα παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.furs-greek.gr, θα επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας στέλνοντάς σας έναν αριθμό παραγγελίας μέσω e-mail. Η BZIOTIS & DEROS COMPANY προσπαθεί να επεξεργαστεί κάθε παραγγελία, αλλά ενδέχεται να προκύψουν ειδικές περιστάσεις στις οποίες θα πρέπει να απορριφθεί κατά την επεξεργασία της παραγγελίας σας, παρά το γεγονός ότι έχετε στείλει επιβεβαίωση παραγγελίας και η BZIOTIS & DEROS COMPANY διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει μια παραγγελία ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του.
Εάν δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της παραγγελίας σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 20 ημερών από το e-mail επιβεβαίωσης και θα προσφέρουμε ένα παρόμοιο προϊόν ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας επιστρέφοντας το πλήρες ποσό που πληρώσατε από εσάς.

Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση όλων των παραγγελιών σας, η αποδοχή μιας παραγγελίας δεν συνεπάγεται νομική κατάρτιση του συμβολαίου πώλησης και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε ότι δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της παραγγελίας σας.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται με την παράδοση σε σας του προϊόντος που παραγγέλθηκε.

Σε μια προσπάθεια αποτροπής της παράνομης χρήσης πιστωτικών καρτών και άλλων επιλογών πληρωμής, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο για να επιβεβαιώσουμε την απουσία εξαπάτησης σε κάθε παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι δυνατόν να αποτρέψουμε πλήρως τη χρήση τέτοιων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

Το τελικό τιμολόγιο / απόδειξη θα συμπεριληφθεί στην παραγγελία σας κατά την παραλαβή του προϊόντος που παραγγέλθηκε (ή οποιοδήποτε άλλο συμφωνημένο προϊόν).

Η διάταξη πρέπει να γνωρίζει ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:
1. Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή / και μέσω e-mail, για να προτείνουμε μια εναλλακτική λύση.
2. Λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών ή απεργιών, και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή / και μέσω email, για να επιβεβαιώσουμε εάν εξακολουθείτε να θέλετε την παραγγελία υπό αυτές τις προϋποθέσεις.
3. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσετε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή / και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, ή σε σχέση με το προϊόν ή σε σχέση με την πληρωμή), διότι π.χ. τα δεδομένα που εισάγονται δεν έχουν καταχωρηθεί ή ενημερωθεί σωστά.

 • ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας είναι τελικές τιμές. Πριν αποστείλετε την παραγγελία δηλώνετε ότι ενημερώσατε ότι οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας περιλαμβάνουν φόρους, τέλη και κάθε είδους τελωνεία ή άλλες χρεώσεις.

 • ΕΞΟΔΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Για αποστολές προϊόντων εντός Ελλάδας, η BZIOTIS & DEROS COMPANY δέχεται πληρωμές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, e-Banking – Άμεση τραπεζική μεταφορά, Οι πληρωμές γίνονται μόνο σε ευρώ.

Εάν επιλέξετε να πληρώσετε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, συμφωνείτε ότι η παραγγελία συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής.
Οι αποδεκτές κάρτες είναι Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Dinners Club International και Union Pay.

Εάν επιλέξετε e-Banking – Άμεση τραπεζική μεταφορά, ο χρήστης θα λάβει αυτόματα email που θα περιέχει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού για την BZIOTIS & DEROS COMPANY. Τα εμπορεύματα θα κρατηθούν για την παραγγελία επιβεβαίωσης της πληρωμής. Θα σας ζητηθεί από τον Χρήστη να στείλει με φαξ ή μέσω email ένα σαρωμένο αντίγραφο της Τραπεζικής Μεταφοράς εντός 48 ωρών από την παραλαβή του email που ζητά την πληρωμή.

Είναι υποχρεωτικό για τον χρήστη να στείλει μέσω φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σαρωμένο αντίγραφο τραπεζικής μεταφοράς εντός 48 ωρών, προκειμένου να αποφευχθεί η ακύρωση της παραγγελίας. Τα εμπορεύματα θα προωθηθούν μόλις η πληρωμή φτάσει στον λογαριασμό της BZIOTIS & DEROS COMPANY. Εάν το φαξ ή το email τραπεζικής μεταφοράς δεν ληφθεί εντός 48 ωρών από το αίτημα, η παραγγελία θα ακυρωθεί. Τα εμπορεύματα θα σταλούν μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή της BZIOTIS & DEROS COMPANY και τα εμπορεύματα είναι διαθέσιμα για αποστολή.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί κατά παραγγελία και εάν το αίτημα δεν προχωρήσει, η πληρωμή θα επιστραφεί (και δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής θα καταβληθούν μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης).
Το ποσό χρέωσης μόνο της αξίας του προϊόντος που παραγγέλθηκε, αναφέροντας τυχόν και όλες τις πρόσθετες χρεώσεις, όπως τα έξοδα αποστολής.

Για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω της βαφής ή της πιστωτικής κάρτας, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που βρίσκονται στον ιστότοπο www.furs-greek.gr.

Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Η χρέωση μιας χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας θα πραγματοποιηθεί μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο και πιστοποίηση των δεδομένων και την εγκυρότητά της.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη σωστή εγγραφή και το πραγματικό στοιχείο της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και θα χρειαστείτε την κάρτα που χρησιμοποιείται για την κατοχή της συναλλαγής.

Οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους επικύρωσης και εξουσιοδότηση από τον εκδότη της κάρτας. Εάν δεν έχουμε λάβει την απαιτούμενη εξουσιοδότηση, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη παράδοση του προϊόντος που παραγγέλθηκε και δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη σύναψη της σύμβασης πώλησης μαζί σας.
Εάν επιλέξετε την παράδοση ως τρόπο πληρωμής, πρέπει να πληρώσετε τον ταχυμεταφορέα κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, διαφορετικά η παραγγελία δεν θα παραδοθεί.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες η BZIOTIS & DEROS COMPANY προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως το όνομα και τη διεύθυνση αποστολής, ώστε να επιτρέπεται η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών.

Όποια μέθοδος και αν επιλέξετε, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ή λιανικής απόδειξης ή τιμολογίου.
Τιμολόγιο που εκδίδεται σε εταιρείες και επαγγελματίες, συμπληρώνουν την παραγγελία τους τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνομα εταιρείας, Αριθμός φορολογικού μητρώου, Φορολογική υπηρεσία, επάγγελμα και για ελεύθερους επαγγελματίες.

Το τιμολόγιο / απόδειξη θα σταλεί με την παραγγελία σας. Αν θέλετε να ελέγξετε το λογαριασμό σας στο μεταξύ, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και ελέγξτε το www.AnavtiFurs.com ανατρέξτε στην ενότητα “Ο λογαριασμός μου” και “Παρακολούθηση παραγγελιών” αφού συνδεθείτε ως μέλος.

Επίσης, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους και πληρώστε, επιστρέφεται εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε το προϊόν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Όπου η αγορά μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας θα πιστωθεί αμέσως στην κάρτα σας και με το PayPal η περίπτωση αγοράς είναι άμεση πίστωση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού σας.

Εάν η αγορά πραγματοποιήθηκε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για να διασφαλιστεί ότι ο κάτοχος, η παράδοση αγαθών μόνο στον αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να λάβει την παραγγελία σας αυτοπροσώπως δείχνοντας την αρχική ταυτότητα ή διαβατήριο και χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Απαγορεύτηκε η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο μέρος, εκτός εάν ο αγοραστής εξουσιοδοτήσει γραπτώς τρίτο μέρος. Στην περίπτωση της γραπτής εξουσιοδότησης, ο εξουσιοδοτημένος πρέπει να εμφανίσει αυτά τα έγγραφα για να ολοκληρώσει την παράδοση των προϊόντων που έγιναν με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωμής (χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή PayPal) τυχόν έξοδα αποστολής που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε περίπτωση, ο αγοραστής και πληρώθηκε από τον τελευταίο κατά την παραγγελία προϊόντων.

Για περαιτέρω ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, η BZIOTIS & DEROS COMPANY χρησιμοποιεί το COMODO ως πάροχους πληρωμών μέσω τρίτων. Έτσι, κατά τη διαδικασία αγοράς με αριθμό χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας που παρέχετε στο διαδίκτυο αποστέλλεται σε έναν ασφαλή διακομιστή (ασφαλής διακομιστής) του COMODO. Τυχόν προμήθειες που σχετίζονται με την πληρωμή του COMODO θα επιδεινώσουν την BZIOTIS & DEROS COMPANY

 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Οι προσωπικές πληροφορίες (διεύθυνση, αριθμός λογαριασμού πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας κ.λπ.) κωδικοποιούνται συνδέοντας SSL 128 / 256bit σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί η παραβίαση ή η ανάγνωση αυτών των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι οι προσπάθειές μας θα είναι επιτυχημένες, καθώς η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσίας e-mail δεν είναι ο ασφαλέστερος τρόπος αποστολής και ενέχει κινδύνους ανάγνωσης τέτοιων πληροφοριών από τρίτους, χωρίς εξουσιοδότηση.

Η BZIOTIS & DEROS COMPANY δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα και δεν αποθηκεύει πληροφορίες στην τράπεζά σας ή με τη χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα. Επομένως, εισαγάγετε τα στοιχεία της πληρωμής σας με οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε με εμάς.

Η εταιρεία BZIOTIS & DEROS δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που δεν είναι μέλος του οποίου η κάρτα χρησιμοποιήθηκε παράνομα ή χρησιμοποιήθηκε παράνομα.

Η εταιρεία BZIOTIS & DEROS δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν στον εξοπλισμό του υπολογιστή σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware ή παρόμοια κατά τη σύνδεσή σας στον ιστότοπό μας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόγραμμα προστασίας από ιούς, τείχη προστασίας και τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας έχουν ενημερωθεί.

 • ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση που εισαγάγετε είναι σωστή.

Η παράδοση του δέματός σας θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) έως επτά (7) εργάσιμων ημερών.

Υποβάλετε την παραγγελία σας πριν από τις 12 μ.μ. Δευτέρα – Πέμπτη και λάβετε την παραγγελία σας εντός τριών (3) έως επτά (7) εργάσιμων ημερών (εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες / αργίες).

Εάν η παραγγελία σας γίνει και γίνει αποδεκτή πριν από τις 21:00, Δευτέρα – Πέμπτη, στοχεύουμε να παραδοθεί η παραγγελία σας στην πόρτα σας εντός τριών (3) έως επτά (7) εργάσιμων ημερών. Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται μετά τις 12 μ.μ. θα χρειαστούν επιπλέον 24 ώρες για την παράδοση (εξαιρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι δημόσιες / επίσημες αργίες).

Σε κάθε περίπτωση θα σας στείλουμε e-mail με την εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης.

Οι εργάσιμες ημέρες είναι Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι παραγγελίες αποστέλλονται από την Ελλάδα.

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της παραγγελίας σας ανά πάσα στιγμή στο “Ο λογαριασμός μου” και στο “Παρακολούθηση παραγγελιών” αφού συνδεθείτε ως μέλος στον ιστότοπό μας. Εάν, λόγω συγκεκριμένων περιστάσεων, το προϊόν σας δεν παραδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, έχετε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά με παρατεταμένο χρόνο παράδοσης είτε να ζητήσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας και να επιστρέψετε το χρηματικό ποσό που πληρώσατε.

Είναι προτιμότερο να εισαγάγετε μια διεύθυνση απόδειξης όπου κάποιος θα είναι παρών για να λαμβάνει την παραγγελία σας κατά τις ώρες εργασίας, όπως ο χώρος εργασίας σας. Εάν δεν υπάρχει κανείς εξουσιοδοτημένος να λάβει και να υπογράψει για παραγγελία στον τόπο παραλαβής, παραμένετε στο γραμματοκιβώτιό σας μια σημείωση που σας ενημερώνει για την ατελή παράδοση και πού θα μπορείτε να λάβετε πακέτα. Σε περίπτωση που το δέμα θα επιστραφεί στην BZIOTIS & DEROS COMPANY επειδή δεν έχει ληφθεί ή μια λανθασμένη δήλωση διεύθυνσης αποζημιώνει την τιμή αγοράς αλλά όχι τα έξοδα αποστολής.

Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, ενημερώστε αμέσως την εταιρεία BZIOTIS & DEROS και, αν είναι δυνατόν, στείλτε φωτογραφίες.

Η εταιρεία BZIOTIS & DEROS αποστέλλει παγκοσμίως με DHL ή EMS.

Η εταιρεία BZIOTIS & DEROS δεν παραδίδει σε PO Boxes.

Οι αποστολές που προορίζονται για χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιέχουν τιμολόγιο ή άλλα έγγραφα που δηλώνουν την αξία των εμπορευμάτων.

Όλες οι αποστολές που προορίζονται για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως απαιτείται από τους τελωνειακούς κανονισμούς, συνοδεύονται από τιμολόγιο που δηλώνει την αξία των εμπορευμάτων.

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

17.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ , της BZIOTIS & DEROS COMPANY μπορείτε να επιστρέψετε τα επιλεγμένα προϊόντα εντός 14 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, εάν αλλάξετε γνώμη, το προϊόν δεν είναι το σωστό μέγεθος, η επιλογή δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ή εάν το προϊόν είναι λάθος (Εκτός από την περίπτωση των προϊόντων που αναφέρονται στον όρο 17.2 παρακάτω). Εάν επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.furs-greek.gr και αφού συμβουλευτείτε την “Πολιτική Επιστροφών”, στείλτε το αίτημά σας συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επιστροφής στο www.furs-greek.gr. Πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν στην εταιρεία BZIOTIS & DEROS χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώσατε την εταιρεία BZIOTIS & DEROS σχετικά με την πρόθεσή σας να κάνετε ανάληψη. Εάν επιστρέψετε το προϊόν λόγω απόσυρσης, χρεώνεστε για το άμεσο κόστος επιστροφής.  

Σε κάθε περίπτωση επιστροφής προϊόντος, είστε υποχρεωμένοι να παραδώσετε ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως παραλήφθηκε, άθικτη, σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένη, πλήρης και χωρίς ζημιά.

Η συσκευασία είναι αυτή που συνήθως συνοδεύει τα προϊόντα και σε άριστη κατάσταση.
Ζητούμε τα προϊόντα να είναι σε ξεχωριστή συσκευασία για να τα προστατεύουμε κατά τη μεταφορά σε εμάς.
Πρέπει μαζί με τα επιστρεφόμενα προϊόντα να είναι και όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν (π.χ. δελτίο ταυτότητας, τιμολόγιο, υλικό μάρκετινγκ ή οποιοδήποτε άλλο διαφημιστικό υλικό κ.λπ.).

Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στην αξία των επιστρεφόμενων προϊόντων και του κόστους παράδοσης, θα ολοκληρωθεί εντός 20 (είκοσι) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε υπόψη την πρόθεσή σας να κάνετε ανάληψη και έχουμε λάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα. Κατ ‘εξαίρεση, δεν επιστρέφεται κανένα κόστος παράδοσης, εάν επιλέξετε άλλη μέθοδο παράδοσης από την κανονική παράδοση που προσφέρει η BZIOTIS & DEROS COMPANY.
Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού είτε με πιστωτική ή χρεωστική πιστωτική κάρτα. Εάν γίνει με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού, θα πρέπει να τον αφήσετε στην BZIOTIS & DEROS COMPANY αμέσως και γραπτώς.

17.2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Δεν μπορείτε να αποχωρήσετε από την εμπορική σύμβαση σε περίπτωση προμήθειας αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίσατε εσείς ή στην περίπτωση προσαρμοσμένων προϊόντων.

17.3. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της BZIOTIS & DEROS COMPANY καλύπτονται από σταθερή εγγύηση από τους προμηθευτές της BZIOTIS & DEROS COMPANY ότι δεν υπάρχουν πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συμφωνημένων ιδιοκτησιών στην ΕΕ.
Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος, επιστρέψτε το προϊόν που παραγγέλθηκε στην εταιρεία BZIOTIS & DEROS χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή και βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει το τιμολόγιο. Η BZIOTIS & DEROS COMPANY θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει και να σας επιστρέψει το προϊόν. Δεδομένης της σύντομης διάρκειας αυτής της προσφοράς ενδέχεται να μην είναι δυνατή. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας επιστραφεί πλήρως το ποσό των χρημάτων που πληρώνετε, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης προϊόντων, εκτός εάν επιλέξετε διαφορετική μέθοδο αποστολής εκτός από την τυπική μέθοδο αποστολής που προσφέρει η BZIOTIS & DEROS COMPANY.

 • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Το www.furs-greek.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Η BZIOTIS & DEROS COMPANY δηλώνει ότι δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων ή το περιεχόμενό τους. Ο Πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων ή / και για τους κανόνες που έχουν υιοθετήσει σχετικά με, ενδεικτικά, το απόρρητό σας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους. Το www.furs-greek.gr παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους αποκλειστικά για να βοηθήσει τους χρήστες του να αναζητούν και να περιηγούνται στο Διαδίκτυο και να επιτρέπουν συνδέσμους σε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο. Όταν ο Πάροχος παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, ο Πάροχος δεν συνιστά στους χρήστες του να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν παρέχει καμία εγγύηση για το περιεχόμενο ιστού τους ή για υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχονται και πωλούνται από αυτούς τους ιστότοπους σε χρήστες του Διαδικτύου.

 • ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο Πάροχος δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι κατάλληλο ή νόμιμο σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδας. Ωστόσο, σε περίπτωση που τέτοιο περιεχόμενο θεωρείται παράνομο ή παράνομο σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, μην έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και, όπου επιλέγετε, ωστόσο, να σας ενημερώσουμε για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από το www Το .furs-greek.gr θα είναι αποκλειστική και προσωπική σας ευθύνη. Ο Πάροχος έχει επίσης υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του www.furs-greek.gr είναι ακριβές και δεν περιέχει λανθασμένες ή ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, ο Πάροχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου, εκτός από την ευθύνη του για αδικοπραξία και βαριά αμέλεια και όπως άλλως προβλέπεται από το νόμο. Επιπλέον, ο Πάροχος δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστότοπος θα λειτουργεί συνεχώς, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Σε περίπτωση προβλήματος στη χρήση της ιστοσελίδας μας, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας. Ένας εκπρόσωπος του Προμηθευτή θα είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει και να σας βοηθήσει να επαναφέρετε την πρόσβασή σας στον ιστότοπο, στο μέτρο του δυνατού.

 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ρυθμίζονται από τον Ελληνικό Νόμο και συγκεκριμένα από τον Ν. 2251/1994 για την «Προστασία των Καταναλωτών», με το Προεδρικό Διάταγμα Αρ. 131/2003 και από τον Ν. 3471/2006.
Σημειώστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για εναλλακτική εξωδικαστική επίλυση διαφορών, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/odr .